YÜSEM Müdürü Mesajı

Günümüzde kuruluşların verimsiz ve etkisiz yöntemlerle varlıklarını sürdürmeye çalışmalarının bir tek sonucu vardır; “Rakipler karşısında üstünlüğü kaybederek piyasadan silinmek.” İşte bu nedenle kuruluşlar tüm dikkatlerini yönetim, üretim, bilgi, ar-ge ve pazarlama süreçlerini sürekli iyileştirmek ve geliştirmeye çevirmektedir. Kişisel ufkumuza sürekli olarak açıklık kazandırma ve onu derinleştirme, enerjimizi odaklama, sabrımızı geliştirme ve gerçeği objektif olarak görmek yani “kişisel ustalık”, öğrenen bireyin ve organizasyonun disiplinidir.

Yaşar Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (YÜSEM) olarak “Hayatboyu Öğrenme” anlayışına ilişkin görüşümüz; “Değişime uyum sağlayabilmek ve değişimin önüne geçmek için elimizdeki tek aracın sürekli öğrenmek olduğudur.” Herşeyin değiştiği, dönüştüğü, geliştiği, ilerlediği, değerli ya da değersiz hale geldiği bir ortamda, bireyleri ve kuruluşları var edecek olanın “oyunu kuralına göre oynamak” olduğunu söyleyebiliriz.

Bu nedenle dünyadaki kuruluşların aldığı yeni şekil ve pozisyonların yakından izlenmesi yaşamsal önem taşır. Bireyler de gelişimine ve kendi entelektüel sermayesine gerçekleştireceği yatırımın değer bulmasına odaklanmıştır. Seçilen ve öğrenmesi hedeflenen konularda gelişmiş, güçlü ve farklılık yaratacak eğitim programlara yönelinmektedir. YÜSEM’nin kritik başarı faktörü; kurumsal eğitim projelerini ve genel katılıma açık programlarını tasarlarken kuruluşların ve bireylerin bu yaklaşım ve ihtiyaçlarını gözönünde bulundurmaktır.

Hızlı değişimin, iş ve rekabet koşullarının gerektirdiği uyuma sahip, bilgisini yenileyen ve ekip ruhuyla iş görebilen YÜSEM, son beş yılı kapsayan eğitim döneminde şu performans çıktılarını üreterek, topluma hizmet sunmuştur.

• Toplam 105 eğitim programı (genel katılıma açık ve kurumsal eğitimler) gerçekleştirilmiş,

• Toplam 2.400 katılımcı eğitimini başarıyla tamamlayarak belgelendirilmiş,

• Toplam 1.109 bireyin katılımıyla toplumsal fayda (ücretsiz ve sosyal içerikli eğitim etkinlikleri) üretilmiş,

• Toplam 24 kurum içi eğitim ile 284 Yaşar Üniversitesi mensubuna eğitim verilmiş,

• Toplam 27 kurumsal eğitim ihalesi (İzmir ve diğer illerde) kazanılarak, eğitimleri gerçekleştirilmiştir.

YÜSEM’nin gerçekleştirmekte olduğu eğitim faaliyetlerine katılımınız bizi gururlandırmakta ve güçlendirmektedir. Kurumları ve bireyleri ihtiyaç duydukları konularda fayda üretebilmek ve gelişimlerine dokunabilmek için, hizmet alanlarımıza davet ediyoruz.

Sevgi ve saygılarımla,

Prof. Dr. Sabah Balta Ulay

YÜSEM Müdürü

TOP