Orff Schulwerk Elementer Müzik ve Hareket Eğitimi

Orff Schulwerk Elementer Müzik ve Hareket Eğitimi’nin Amaçları:
•Dans
•Hareket
•Konuşma
•Tekerleme
•Drama
•Şarkı söyleme
•Ritim ve
•Müzik öğelerini barındırarak oyun ile birleştirir.

Bu yaklaşım çocuklar tarafından sadece bir oyun gibi algılansa da, gerçekte çocuk beyninin her iki lobunun da birlikte çalıştırılmasına ve geliştirilmesine yöneliktir.

Orff Schulwerk Elementer Müzik ve Hareket Kazanımları:

• Psikomotor gelişimi destekler
• Birden fazla duyuyu harekete geçirir
• Sayışma ve tereklemeler sayesinde dilsel gelişime katkıda bulunur.
• Hareket ve dans, bedensel ritim algısının gelişimine yardımcı olur
• Müzik kulağında belirgin bir gelişime sağlar
• Ritimsel taklit ve öykünme becerilerinin gelişimine katkıda bulunur
• Motivasyon ve konsantrasyonu yükseltir.
• Bilişsel alanda daha gelişmiş algılara yol açar.
• Çocukları bir enstrüman çalmaya hazırlar
• Çocukların, beraber keşfetme, yaratma ve doğaçlama yapma tecrübelerine katkı sağlayarak, özgüvenlerini geliştirir. Böylelikle, kendilerini ifade etme, olay ve durumları kavrama ve anlatma becerilerini gelişir.

Hedef kitle:

3-4-5 yaş çocuk grubu: 5-12 kişi

Program ücreti:

1 ders ücreti: 60 TL (KDV dahil)

Ödeme, dönemlik alınmaktadır.

Program gün ve saatleri:

23 Şubat – 13 Nisan 2019 tarihlerinde, Her Cumartesi, Saat 11.30 – 12.20 arasında gerçekleşecektir.

16 Şubat 2019 tarihinde deneme dersi yapılacaktır. 

 

YÜSEM Sanat Programları Sorumlusu

Seçil Saykan

Tel: (0 232) 570 75  07

[email protected]

Ofis: Yeni Bina, 4. Kat, 437 C