YÜSEM Müzik Akademisi İngilizce Orff Atölyesi

/ / Genel Katılıma Açık Eğitimler

ORFF-SCHULWERK ELEMENTER MÜZİK VE HAREKET EĞİTİMİ’NİN AMAÇLARI
Orff-Schulwerk Elementer Müzik ve Hareket Eğitimi” ülkemizde daha çok, ritim, müzik ve oyun eğitimi olarak algılanmaktadır. Oysa ki, Orff-Schulwerk yaklaşımı, çocuğun en temel dürtüsü olan oyundan yola çıkarak, içinde;

•Dans
•Hareket
•Konuşma
•Tekerleme
•Drama
•Şarkı söyleme
•Ritim ve
•Müzik öğelerini barındırır. Oyun ise birleştirici unsurdur.

Bu yaklaşım çocuklar tarafından sadece bir oyun gibi algılansa da, gerçekte çocuk beyninin her iki lobunun da birlikte çalıştırılmısına ve geliştirilmesine yönekliktir. İçinde hareket ve dans olmayan, sırf ritim ve müzik ağırlıklı bir Orff-Schulwerk eğitimi düşünülemez.

Orff-Schulwerk’in temelleri, 1930larda, besteci Carl Orff ve müzisyen Gunild Keetman tarafından Münih’te kurulan Günther okulunda atılmaya başlamış, daha sonra müzik eğitimcisi E.J. Dalcroze’nin öğretileri, R. von Laban ve M. Wigman’ın hareket ve dans tekniklerinden de yararlanılarak geliştirilmiştir
Bugün tüm dünyada kabul gören, 20. yüzyılın en önemli müzik ve hareket pedagojisi sistemlerinden biri haline gelmiştir. Salzburg Mozarteum Üniversitesi bünyesinde çalışan Orff Enstitüsü, yaklaşımın yayılması, doğru uygulanması ve eğitmen yetiştirme konusunda, 1961 yılından beri akademik çalışmalara devam etmektedir. Orff-Schulwerk, Avusturya, Avrupa ve Amerika’da çok yaygın olarak okullarda uygulanmaktadır.

Orff-Schulwerk Yaklaşımı’nın kazanımları;

• Psikomotor gelişimi destekler
• Birden fazla duyuyu harekete geçirir
• Sayışma ve tereklemeler sayesinde dilsel gelişime katkıda bulunur.
• Hareket ve dans, bedensel ritim algısının gelişimine yardımcı olur
• Müzik kulağında belirgin bir gelişime sağlar
• Ritimsel taklit ve öykünme becerilerinin gelişimine katkıda bulunur
• Motivasyon ve konsantrasyonu yükseltir.
• Bilişsel alanda daha gelişmiş algılara yol açar.
• Çocukları bir enstrüman çalmaya hazırlar
• Çocukların, beraber keşfetme, yaratma ve doğaçlama yapma tecrübelerine katkı sağlayarak, özgüvenlerini geliştirir. Böylelikle, kendilerini ifade etme, olay ve durumları kavrama ve anlatma becerilerini gelişir.

Hedef kitle:

4-5 yaş çocuk grubu: 5-12 kişi

6 – 7 (1.sınıf öğrencisi) yaş çocuk grubu:  5-12 kişi

Program ücreti:

1 ders ücreti: 60 TL (KDV dahil)

Ödeme, dönemlik alınmaktadır. (Güz dönemi toplam 16 haftadır.)

Program gün ve saatleri:

Her Cumartesi

4-5 yaş çocuk grubu için: Saat 11.00 – 11.50

6-7 yaş çocuk grubu için: Saat 12.00 – 12.50

İletişim Bilgileri:

YÜSEM Ofisi:
Tel: (0 232) 570 75  00
yusem@yasar.edu.tr

Ofis: Yeni Bina, 4. Kat, 437 C