Yaratıcı Dans ve Müzik Eğitimi

/ / Genel Katılıma Açık Eğitimler

YARATICI DANS VE MÜZİK EĞİTİMİ’NİN AMAÇLARI
•Dans
•Hareket
•Konuşma
•Tekerleme
•Drama
•Şarkı söyleme
•Ritim ve
•Müzik öğelerini barındırarak oyun ile birleştirir.

Bu yaklaşım çocuklar tarafından sadece bir oyun gibi algılansa da, gerçekte çocuk beyninin her iki lobunun da birlikte çalıştırılmasına ve geliştirilmesine yöneliktir.

Yaratıcı Dans ve Müzik Eğitimi’nin Kazanımları;

• Psikomotor gelişimi destekler
• Birden fazla duyuyu harekete geçirir
• Sayışma ve tereklemeler sayesinde dilsel gelişime katkıda bulunur.
• Hareket ve dans, bedensel ritim algısının gelişimine yardımcı olur
• Müzik kulağında belirgin bir gelişime sağlar
• Ritimsel taklit ve öykünme becerilerinin gelişimine katkıda bulunur
• Motivasyon ve konsantrasyonu yükseltir.
• Bilişsel alanda daha gelişmiş algılara yol açar.
• Çocukları bir enstrüman çalmaya hazırlar
• Çocukların, beraber keşfetme, yaratma ve doğaçlama yapma tecrübelerine katkı sağlayarak, özgüvenlerini geliştirir. Böylelikle, kendilerini ifade etme, olay ve durumları kavrama ve anlatma becerilerini gelişir.

Hedef kitle:

5-6 yaş çocuk grubu: 5-12 kişi

Program ücreti:

1 ders ücreti: 60 TL (KDV dahil)

Ödeme, dönemlik alınmaktadır. (Güz dönemi toplam 16 haftadır.)

Program gün ve saatleri:

Her Cumartesi, Saat 11.30 – 12.20 arasında

YÜSEM Sanat Programları Sorumlusu

Seçil Saykan (Çalışma Saatleri 13.00 – 17.00)

Tel: (0 232) 570 75  07

yusem@yasar.edu.tr

Ofis: Yeni Bina, 4. Kat, 437 C