Çift ve Aile Terapistliği Sertifika Programı

Programımızın eğitim içeriği, Uluslar Arası Aile Terapileri Derneği’nin (IFTA) belirlemiş olduğu eğitim kriterlerine uygundur. Programımız 15 Temmuz 2012 tarihinde Uluslar Arası Aile Terapileri Derneği Tarafından tanınmıştır. Programımız böylece dünyada ve Türkiye’de IFTA tarafından tanınmış olan ilk eğitim programı olma özelliğine kavuşmuştur. Programımız, T.C. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Aile ve Toplum Hizmetleri Genel Müdürlüğü 04.09.2012 tarihli yeni yönetmeliğine uygundur.

Amaç Yaşar Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi tarafından düzenlenen;  Yaşar Üniversitesi Psikoloji Bölümü ve Hiebert Enstitüsü işbirliği ile gerçekleşen eğitim programımızın temel amacı çift ve ailelerle çalışmakta olan ve çalışmayı hedefleyen uzmanlara Çift ve Aile Terapisi alanında kuramsal temel bilgi ve klinik beceri donanımı kazandırmaktır. Bunun yanı sıra, ülkemizde Çift ve Aile Terapisi alanının gelişimi ve yaygınlaşması için, uluslararası standartlara uygun nitelikteki eğitim programlarının geliştirilmesine katkıda bulunmayı hedeflemekteyiz.Programın İçeriği ve Niteliği ABD’de ‘Evlilik ve Aile Danışma Hizmetleri’ adlı kurumun bünyesinde yer alan Hiebert Enstitüsü, 1970 yılından beri profesyonel eğitim programları uygulamaktadır. Hiebert Enstitüsü tarafından verilen eğitimler yüksek lisans sonrasına yönelik hazırlanmaktadır.  Hiebert Enstitüsü tarafından verilmekte olan dersler, İllinois Eyaleti Evlilik ve Aile Terapileri Lisans Kurulu tarafından tanınmakta ve kabul görmektedir.  Eğitim programımız içinde verilen dersler ve süpervizyonlar, ABD’de lisanslı terapistlik başvurusu için onaylı olduğundan, gerekli koşulları[1] yerine getiren ve ABD’den lisans almak isteyen katılımcılara, lisanslı terapistlik sınavına giriş hakkı sağlanmaktadır. Bunların yanı sıra, eğitim programımız, ‘Aile Danışma Merkezi’ Eğitim Yönetmeliği’ne de uygundur. Eğitimin Amacı,  Konusu ve Dili Çift ve Aile Terapistliği Sertifika Programının amacı, çift ve ailelerle çalışmakta olan ve çalışmayı hedefleyen ruh sağlığı uzmanlarına Çift ve Aile Terapisi alanında kuramsal temel bilgi ve klinik beceri donanımı kazandırmaktır. Bunun yanı sıra, Türkiye’de Çift ve Aile Terapisi alanının gelişmesi ve yaygınlaşması için, uluslararası standartlara uygun nitelikteki eğitim programlarının geliştirilmesine katkıda bulunulması hedeflenmektedir. Eğitim programının dili Türkçe’ dir. Yabancı eğitimciler tarafından İngilizce olarak verilen derslerde ardıl çeviri yapılacaktır. Hiebert Enstitüsü tarafından verilmekte olan dersler, Illinois Eyaleti Evlilik ve Aile Terapileri Lisans Kurulu tarafından tanınmakta ve kabul görmektedir.  Eğitim programı içinde verilen dersler ve süpervizyonlar, ABD’ de lisanslı terapistlik başvurusu için onaylı olduğundan, gerekli koşulları yerine getiren katılımcılara, ABD’de lisanslı terapistlik sınavına giriş hakkı sağlamaktadır. ABD’de lisanslı terapistlik başvurusu için gereken koşullar:

  • Eğitim programında yer alan tüm derslere katılmak,
  • Her ders için yapılacak olan yazılı veya uygulamalı değerlendirmelerde başarılı olmak,
  • En az 1000 saat uygulama yapmak,
  • En az 200 saat süpervizyon almak,
  • Bu koşullar tamamlandığında Illinois eyaletinde girilecek olan yazılı sınavda başarılı olmak gerekmektedir. (Not: Yazılı sınav İngilizcedir.)

Illinois eyaleti, ABD vatandaşı olmayan meslek insanlarının lisanslı terapistlik sınavına girmesine hak tanımaktadır. Ayrıca, eğitim programı, Aile Danışma Merkezi Eğitim Yönetmeliği’ne de uygundur. Hedef Kitlesi: Programın hedef kitlesi, çift ve ailelerle çalışmakta olan ve çalışmayı hedefleyen Psikoloji Mezunları, Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Mezunları, Psikiyatri Uzmanları ve Sosyal Hizmet Uzmanlarıdır. Kontenjan: En az 18 ve en fazla 20 kişiden oluşabilir. Eğitim Dönemi ve Programı: Eğitim programı 28 Eylül 2015 – 16 Ocak 2017 arasında sürecektir. Bu süre içinde 328 saat teorik ders, 132 saat süpervizyon ve 250 saat uygulama (en az 125 saati çift ve ailelerle olmak üzere) yapılacaktır.

PROGRAM_ICERİGİ

PROGRAM_TAKVIMI

Eğitim Gün ve Saatleri:  Pazartesi, Salı, Çarşamba ve Perşembe günleri yapılacak olan dersler saat 17.00 – 20.00 Cuma, Cumartesi ve Pazar günleri yapılacak olan dersler saat 09.00 – 17.30  Süpervizyonlar 15 Şubat – 20 Haziran 2016 ve 19 Eylül 2016- 16 Ocak 2017 arasında her hafta pazartesi günleri saat 17.00-20.00 arasında gerçekleşecektir.             Eğitmen Kadro:Eğitmen_Ozgecmisleri Kurs Ücreti: Program ücreti kişi başı 10.000 TL + KDV (%8)’ dir. Eğitim Yeri: Yaşar Üniversitesi Selçuk Yaşar Kampüsü, Bornova   Devam Zorunluluğu Eğitim içeriğindeki dersler süreklilik içermektedir. Dersler içerik açısından birbirlerini takip etmekte ve tamamlamaktadırlar. Dolayısıyla katılımcıların tüm derslere devam etmesi önerilmektedir. Bununla birlikte öngörülemeyen nedenler göz önüne alınarak, ders katılımında %10 oranında devamsızlık hakkı tanınmaktadır. Ancak eğitim programımızda belirli saat süpervizyonun tamamlanması gerektiğinden ve telafi olasılığı olamadığından dolayı, süpervizyonlar için devamsızlık hakkı tanınamamaktadır. Eğitim Sertifikası Teorik temelli derslerin tümüne katılan (328 saat), yazılı değerlendirmelerde başarılı olan, 132 saat süpervizyon ve 250 saat uygulamayı (en az 125 saati çift ve ailelerle olmak üzere) tamamlayan katılımcılara Yaşar Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi ile Hiebert Enstitüsü’nden ‘Evlilik ve Aile Terapisi Sertifikası’ verilecektir. Başvuru Koşulları ve Kontenjan Başvuru için temel koşul, eğitim programı başlangıç tarihi itibariyle çift ve ailelerle çalışıyor ve vaka görüyor olmaktır. Eğitim programı kontenjanı 20 kişi ile sınırlıdır. Programa öncelik sırasına göre aşağıda yer alan meslek gruplarından gelen başvurular kabul edilecektir.

  • Psikoloji Mezunları
  • Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Mezunları
  • Psikiyatri Uzmanları
  • Sosyal Hizmet Uzmanları

Başvuru süreci Başvuru için web sayfamızda yer alan BASVURU_FORMU doldurulup 24 Ağustos 2015 tarihine kadar [email protected] adresine “Çift ve Aile Terapisi Sertifika Programı” başlığıyla gönderilmesi gerekmektedir. Başvuru formunda yer alan “Niyet Mektubu” bölümü değerlendirme sürecinde belirleyici olacaktır. Gerekli görülen durumlarda adaylarla iletişime geçilip ön görüşme talep edilebilecektir. Başvurular değerlendirilip, 1 Eylül 2015 tarihinde eğitim programına katılmaya uygun olan katılımcılara duyuru yapılacaktır. Bilgi İçin Eğitim programımız hakkında detaylı bilgi almak için aşağıda iletişim bilgileri yer alan Yaşar Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (YÜSEM)’i arayabilir, birinci dönem katılımcılarımız tarafından hazırlanmış olan facebook sayfamızı ziyaret edip soru bırakabilir (http://www.facebook.com/EvlilikveAileTerapisi) ya da [email protected] adresine e-posta gönderebilirsiniz.

TOP