Sömestr Tatili Çocuk Atölyeleri

Somestr_atolyeHedef Kitlesi
 1. Orff Atölyesi: 5-6 yaş grubundaki çocuklar
 2. Kukla Yapımı ve Canlandırma: 7-9 yaş grubundaki çocuklar
 3. Atık Malzemeler ile Yaratıcı Drama: 10-12 yaş grubundaki çocuklar
 4. Bilgisayar Programlamaya Giriş: 11-16 yaş grubundaki çocuklar
Kontenjan
 1. Orff Atölyesi: Bu programın kontenjanı en az 5, en çok 8 kişiden oluşmaktadır.
 2. Kukla Yapımı ve Canlandırma: Bu programın kontenjanı en az 9, en çok 15 kişiden oluşmaktadır.
 3. Atık Malzemeler ile Yaratıcı Drama: Bu programın kontenjanı en az 8, en çok 16 kişiden oluşmaktadır.
 4. Bilgisayar Programlamaya Giriş: Bu programın kontenjanı en az 8, en çok 20 kişiden oluşmaktadır.
Programların İçeriği
 1. Orff Atölyesi:
Tanışma (Müzikle birlikte dans etme ve müziğin uygun yerlerinde tokalaşıp ismini söyleyerek tanışma.)
 • Müziğin yavaş ve hızlı bölümlerini algılama ve ona göre hareket etme çalışmaları.
 • Müziğin uzun ve kısa bölümlerini algılamaya yönelik çalışmalar
 • Müziğin tiz ve pes bölümlerini beden hareketleriyle tanımlama, ksilofonla, tiz ve pes notaları bedeni kullanarak gösterme
 • Müziğin hafif ve kuvvetli yerlerini beden hareketiyle tanımlama
 • Müziğin hafiften kuvvetliye, kuvvetliden hafife gidişini beden hareketiyle tanımlama
 • Ritim algısı üzerine tekerleme çalışmaları
 • Orff çalgılarına giriş
 • Orff çalgılarıyla hikâye canlandırması
 1. Kukla Yapımı ve Canlandırma:
90 dakikalık bu etkinliğin ilk 60 dakikası içinde katılımcılar kendi kuklalarını yapacak ve oynatımı konusunda bilgi alacaklardır. Eğitimin  geri kalan 30 dakikasında ise yaratıcı drama yöntemini kullanarak canlandırmalar yapacaklardır. Süreç eğitimi olan bu çalışmanın ilk bölümünde katılımcılar kuklalarını yaparak  el becerilerini geliştirdikleri gibi malzeme bilgisi, 2 boyutlu bir malzemenin 3 boyutlu bir kuklaya dönüşümünü yani 2 ve 3 boyut bilgisini öğreneceklerdir. Çalışmanın ikinci bölümünde ise kuklaları belli bir kurgu içinde canlandırdıklarında çocuklarımızın sözel dil becerilerinin gelişimine katkıda bulunmak, grup önünde canlandırmalar yaparak özgüven gelişimlerine ve seslerini doğru, etkin kullanmalarına katkıda bulunmak hedeflenmektedir. 3. Atık Malzemeler ile Yaratıcı Drama:
 • Atölye – 1: “Çöp Dünyası İle Tanışıyorum
Bu yaratıcı drama atölyesinde katılımcılar grup arkadaşlarıyla tanışarak, çöplerden oluşmuş geleceğin dünyasına yolculuk yaparlar.
 • Atölye – 2: “Çöp Sanatı”
Bu yaratıcı drama atölyesinde çöp dünyasında yaşayan insanlar atık kâğıtlardan kendi sanatsal ürünlerini ortaya çıkarırlar.
 • Atölye – 3: “Çöp Dünyasının Oyunları”
Bu yaratıcı drama atölyesinde çöp dünyasının çocukları, eğlenebilmek için çevrelerindeki atıklardan kendi oyunlarını yaratırlar.
 • Atölye – 4: “Çöp Dünyası Temizleniyor”
Bu yaratıcı drama atölyesinde çöp dünyasının insanları neden bu durumda olduklarını sorgulamaya başlar ve dünyayı atıklardan arındıracak icatlar yaparlar. 4. Bilgisayar Programlamaya Giriş:
 • Programlama temelleri ve yazılım kuralları
 • Algoritma mantığı ve tasarımı
 • Python kurulum ve anlatımı
 • Python terimleri, anahtar kelimeleri
 • Değişken tanımlama ve kullanımı
 • Diziler, koşul ifadeleri
 • Döngüler, temel fonksyonlar
 • Örnekler ile Pygame oyun yazımı
Program Gün ve Saatleri Orff Atölyesi, Bu program, 25 Ocak – 5 Şubat 2016 tarihlerinde Pazartesi ve Cuma günleri gerçekleştirilecektir. Kukla Yapımı ve Canlandırma, Bu program, 25 Ocak – 5 Şubat 2016 tarihlerinde Salı ve Perşembe günleri gerçekleştirilecektir. Atık Malzemeler ile Yaratıcı Drama, Bu program, 25 Ocak – 5 Şubat 2016 tarihlerinde,   Çarşamba ve Perşembe gerçekleştirilecektir. Bilgisayar Programlamaya Giriş, Bu program, 25 – 29 Ocak 2016 tarihlerinde hafta içi her gün gerçekleştirilecektir.  Program Süresi Orff Atölyesi: Bu programın süresi toplam 4 saatten oluşmaktadır. Kukla Yapımı ve Canlandırma: Bu programın süresi toplam 6 saatten oluşmaktadır. Atık Malzemeler ile Yaratıcı Drama: Bu programın süresi toplam 6 saatten oluşmaktadır. Bilgisayar Programlamaya Giriş: Bu programın süresi toplam 15 saatten oluşmaktadır. Program Ücreti
 • Orff Atölyesi 180 TL+KDV (%8)’ dir.
 • Kukla Yapımı ve Canlandırma 280 TL+KDV (%8)’ dir.
 • Atık Malzemeler ile Yaratıcı Drama 250 TL+KDV (%8)’ dir.
 • Bilgisayar Programlamaya Giriş 350 TL+KDV (%8)’ dir.
Eğitim Yeri:  Bu program, Yaşar Üniversitesi Selçuk Yaşar Kampüsü, Bornova adresinde verilecektir. Eğitmen Kadrosu
 1. Orff Atölyesi, Ekin Tuğsavul
 2. Kukla Yapımı ve Canlandırma, Can Sevil (Ağaçkakan Kukla Atölyesi)
 3. Atık Malzemeler ile Yaratıcı Drama, Nurcan Eraslan - Gökhan Süslü (Çağdaş Drama Derneği)
 4. Bilgisayar Programlamaya Giriş, Araş. Gör. Alican Öztürk (Yaşar Üniversitesi)

Comments are closed.