Vestel – Finansçı Olmayan için Finans Eğitimi

Eğitim İçeriği: 
  • Finansal bilgilerin önemi ve temel finansal tablolar
Bilanço, gelir (kâr-zarar) tablosu, nakit akış tablosu Kâr ve nakit akışı karşılaştırması Finansal tabloların içerikleri ve kârın ölçülmesi
  • Finansal muhasebe (raporlama) ile yönetim muhasebesi karşılaştırması
Şirket dışına yayınlanan bilgiler (financial reporting) Yöneticilerin ihtiyaç duydukları bilgiler (managerial accounting)
  • Finansal tabloların yorumlanması
Mevcut duruma (bilanço) yönelik analizler Karlılık ile ilgili analizler Nakit yönetimine ilişkin analizler Temel bazı göstergeler ve önemi (EBITDA, ROI, NWC, TWC vb) Geleceğe yönelik finansal tablolar, planlama ve bütçeleme
  • Paranın zaman değeri
Faiz hesapları, faiz ve iskonto kavramları Bugünkü değer ve gelecekteki değer İşletmecilikteki uygulamalar Maliyetler ve kısa vadeli işletme kararlarındaki yeri Yatırım kararları, proje değerlemesi Şirket değerlemesi, hissedarlar açısından önemi  (Shareholders' value)
  • Genel değerleme
Süre: 2 Gün Yer: Vestel City, Manisa Eğitmen: Prof.Dr. Göksel YÜCEL

Comments are closed.