Vestel – Finansçı Olmayan için Finans Eğitimi

Eğitim İçeriği: 

  • Finansal bilgilerin önemi ve temel finansal tablolar

Bilanço, gelir (kâr-zarar) tablosu, nakit akış tablosu

Kâr ve nakit akışı karşılaştırması

Finansal tabloların içerikleri ve kârın ölçülmesi

  • Finansal muhasebe (raporlama) ile yönetim muhasebesi karşılaştırması

Şirket dışına yayınlanan bilgiler (financial reporting)

Yöneticilerin ihtiyaç duydukları bilgiler (managerial accounting)

  • Finansal tabloların yorumlanması

Mevcut duruma (bilanço) yönelik analizler

Karlılık ile ilgili analizler

Nakit yönetimine ilişkin analizler

Temel bazı göstergeler ve önemi (EBITDA, ROI, NWC, TWC vb)

Geleceğe yönelik finansal tablolar, planlama ve bütçeleme

  • Paranın zaman değeri

Faiz hesapları, faiz ve iskonto kavramları

Bugünkü değer ve gelecekteki değer

İşletmecilikteki uygulamalar

Maliyetler ve kısa vadeli işletme kararlarındaki yeri

Yatırım kararları, proje değerlemesi

Şirket değerlemesi, hissedarlar açısından önemi  (Shareholders’ value)

  • Genel değerleme

Süre: 2 Gün

Yer: Vestel City, Manisa

Eğitmen: Prof.Dr. Göksel YÜCEL

Comments are closed.