İZULAŞ – Yönetici Geliştirme Programı

Hedef Kitle: İZULAŞ bünyesinde görev yapan her kademede yöneticiyi; Genel Müdür, Genel Müdür Yardımcısı, Müdürler, Şef, Sorumlular, İş Yazılımcıları ve Ustabaşlarından oluşmaktadır. Katılımcı Sayısı: Eğitim 2 gruba verilecektir. Her grup en fazla 20 kişiden oluşmaktadır. Toplam en fazla 40 kişiye eğitim verilecektir. Yaklaşık olarak 30 kişiye eğitim verilmesi planlanmaktadır. Programın Amacı: İZULAŞ bünyesinde çalışan her kademe yöneticinin bireysel farkındalığını arttırarak yönetim ve iş süreçlerine eğitim sonuçlarının aktarılmasının sağlanmasıdır. Eğitim sonunda farkındalık sağlanarak arttırılması, etkin kullanılması istenen / hedeflenen özellikler ve  başlıklar; yönetim becerileri, liderlik, iletişim becerileri, takım çalışması ve önemi, ilişki çözümlemeleri, içsel ve dışsal motivasyon artışı’dır. Program İçeriği: Duygusal Zeka (1,5 Saat) Dinlemek (1,5 Saat) Ast-Üst İlişkisi mi? Yoksa Takım Oyuncusu mu? (1,5 Saat) Takımındaki Bireyleri Tanımak (2 Saat) Öğrenen Zihniyet (1,5 Saat) Hayır Demek (1,5 saat) Negatif Duygular (1 saat) Delegasyon (2 saat) Uzağı Yakın Kılmak (2 saat) Belge: Sertifika

Comments are closed.