Avrupa Birliği Bakanlığı – Proje Hazırlama Eğitimi

Program Tarihleri ve Saatleri Her bir grup için eğitim toplam 4 gün, 24 saattir.
  1. Grup: 24 – 27 Mayıs 2016
  2. Grup: 31 Mayıs – 3 Haziran 2016
Eğitmen Kadrosu Doç. Dr. Gökay Özerim, AB Merkezi Müdürü Burcu Kiper, AB Merkezi Uzmanı Gülden Kalem, AB Merkezi Uzmanı Eğitimin İçeriği
PROJE DÖNGÜSÜ YÖNETİMİ EĞİTİM PROGRAMI
1. GÜN
AB Mali Destek ve Hibe Programları
Hibe Teklif Çağrıları
Mantıksal Çerçeve Yaklaşımı
Örnek Teklif Çağrısı İnceleme
2. GÜN
Proje Döngü Yönetiminin (PDY) Temel İlkeleri
Mevcut Durum Analizi ve Grup Çalışması
Sorun Analizi ve Grup Çalışması
Hedef Analizi, Hedef Ağacı Grup Çalışması
Paydaşlar Analizi ve Grup Çalışması
Strateji Analizi ve Grup Çalışması
3. GÜN
Faaliyet ve Zaman Planlaması
Varsayımlar ve Risk Analizi
Performans Göstergeleri ve Doğrulama Kaynakları
Sürdürülebilirlik, İzleme ve Değerlendirme
4. GÜN
Kaynak Planlaması
Bütçe Hazırlanması
Hibe Başvuru Formlarının Değerlendirilmesi ve Değerlendirme Kriterleri
Hibe Başvuru Formu ve Eklerinin İncelenmesi
Hibe Başvurularında Yapılan Genel Hatalar
Eğitim Programının Değerlendirilmesi & Sertifika Töreni

Comments are closed.