Afyonkarahisar Başbakanlık Basın-Yayın Enformasyon Genel Müdürlüğü – Sosyal Medya Uzmanlığı Eğitimi

Program: Sosyal Medya Uzmanlığı Sertifika programı, basın mensuplarına, reklam, halkla ilişkiler mesleği uygulayıcılarına, öğrencilere, ve hedef kitlesi ile sosyal medya üzerinden iletişime geçmeyi hedefleyen işverenlere yönelik hazırlanmış bir eğitim programıdır. Programımız için sosyal medya konusunda uzmanlaşmış akademisyenler seçilmiştir. Uzmanlar tarafından titizliklikle hazırlanmış içerik için çeşitli modüller tasarlanmıştır. Programın Amacı: Sosyal Medya Sertifika Programı’nın amacı, basın, iletişim ve pazarlama iletişimi sektörlerinde hızla gelişen sosyal medya uygulamalarını programlayıp yönetecek sosyal medya uzmanı kaynağı açığını kapatmak ve sosyal medya iletişimini bilen, kaliteli ve yaratıcı sosyal medya uzmanı yetiştirmektir. Sosyal Medya Uzmanı Kimdir? Sosyal Medya Uzmanı, sosyal medya platformlarında kişilerin, kurumların, markaların, ürün ve hizmetlerin hakkındaki sohbetleri takip eder ve  uygun iletişim stratejileri belirleyerek uygular. Programın İçeriği: Program 4 Modül, toplam 20 saat olarak hazırlanmış olup her modül birbirini takip ederek işlenecektir. Dersler en az birer saatten oluşmaktadır. Katılımcılar, eğitim bitiminde katılım sertifikası almaya hak kazanacaklardır. Sertifika programımız toplam 20 saat’lik bir eğitimden oluşmaktadır. Eğitim, 1 ay içinde sadece Cumartesi günleri beşer saat olarak planlanmıştır.

Comments are closed.