Rektörün Mesajı

Değerli YÜSEM Katılımcıları, Mehmet-Cemali-DincerYaşar Üniversitesi, analitik düşünebilen, sorgulama ve kıyaslama yeteneğine sahip, toplumsal sorumluluk bilinciyle sorun çözme becerileri gelişmiş, katma değer yaratabilen, çağdaş, yenilikçi ve inovatif bireyler yetiştirmeyi amaçlar. Aynı zamanda, YÜSEM (Yaşar Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi) aracılığıyla toplum, sanayi ve üniversite işbirliği ile topluma değer katmayı hedefleyen eğitim programları tasarlamak sorumluluğunu üstlenir. “Öğrenme”ye olan ihtiyacımız hiçbir zaman azalmıyor, hayatımız boyunca devam ediyor. Bu süreç; ilgi alanlarımıza göre, seçtiğimiz mesleğe göre, hobilerimize göre çeşitlilik gösterebiliyor. Önemli olan doğru bilgiye nasıl ulaşılacağını öğrenmek, akademik araştırma yöntemlerini bilmek, derlenen bilgileri rasyonel bir süzgeçten geçirerek içselleştirebilmek. Bu noktada üniversitelerin sürekli eğitim merkezleri çok önemli bir rol oynuyor. YÜSEM, üniversitemizin stratejik kurgusunun önemli parçalarından “Yaparak Yaşayarak Öğrenme” ve “Çevre ile İşbirliği” prensiplerinden hareketle, çeşitli kurslar, sertifika programları ile genel katılıma açık ücretsiz seminerler düzenlenmekte, ulusal ve uluslararası projeler üretmektedir. Türkiye’de ve dünyada talep gören eğitim programları düzenleyerek, üniversite ile sanayi işbirliği vizyonu doğrultusunda kurumların ihtiyaçlarına yönelik özel eğitimler tasarlamakta; yerel yönetimlerle ortak projelerde yer almakta ve uluslararası gelişmeleri takip ederek “yaşam boyu öğrenme” kapsamındaki yenilikleri takip etmekte ve uygulamaktadır. Sizlerin de, YÜSEM bünyesindeki programlarımızdan faydalanarak, üniversitemizin sunacağı olanaklardan etkin bir şekilde yararlanarak mutlu, verimli, üretken ve başarılı bir öğrenme dönemi yaşayacağınızdan eminim. Sevgi ve saygılarımla, Prof. Dr. M. Cemali DİNÇER Rektör

Comments are closed.