Hakkımızda

Yaşar Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (YÜSEM); yaşam boyu öğrenme, hizmet içi eğitim ve kişisel eğitim gereksinimlerini karşılamak amacıyla kurulmuştur. Bu gereksinimleri duyabilecek kamu, özel sektör ve uluslararası kurum, kuruluş ve kişilere ihtiyaç duydukları alanlarda eğitim programları, kurslar, seminerler ve konferanslar düzenler. Amacımız, kuram ve uygulamayı bütünleyerek katılımcılara yeni bilgi ve beceriler kazandırmak, eğitim programları ve sosyal etkinlikler düzenleyerek ulusal ve uluslararası kuruluşlarla iş birliğinin gelişmesini sağlamaktır. Merkezimiz bünyesinde yabancı dil, kariyer geliştirme ve kişisel gelişim üzerine sertifikalı kurslar düzenlenmekte, böylece kişilerin eğitimine ve iş hayatına girişine katkıda bulunulmaktadır. Ayrıca kendisini geliştirmek isteyen kişilere, kurum ve kuruluşlara yönelik olarak farklı konularda seminer ve konferanslar da düzenlenmekte, kurumların ve bireylerin gereksinimlerine göre özel eğitim programları hazırlamakta ve sunulmaktadır. Sürekli öğrenme ve gelişimi bir yaşam biçimi haline getirmek için uzman olduğumuz alanlarda sunduğumuz çalışmalarımızda Yaşar Üniversitesi kalite ve standartlarını korumak, temel ilkemizdir. - Üniversite mezunlarına, - Halen çalışmakta olup da bir uzmanlık alanında kendini geliştirmek isteyenlere, - Yeni iş olanaklarına ulaşmak isteyenlere, - Farklı ve cazip iş teklifi almak isteyenlere, - Yabancı dil öğrenmek veya yabancı dilini geliştirmek isteyenlere, - Üniversiteye devam etme şansı bulamamış kişilere beceri ve uzmanlık kazandırıcı, kariyer geliştirici eğitim ve sertifika programları sunmaktadır. YÜSEM Yaşar Üniversitesi’nin seçkin akademik kadrosundan ve iş yaşamında deneyimli uzmanlardan oluşan eğitim kadrosuyla Alsancak ve Bornova Kampüslerinde hizmet vermektedir. YÜSEM, EUCEN (Avrupa Üniversiteleri Sürekli Eğitim Ağı - European University Continuing Education Network) ve TÜSEM (Türkiye Sürekli Eğitim Merkezleri Konseyi) üyesidir.

Comments are closed.