Proje Döngüsü Yönetimi ve KA2 Stratejik Ortaklık Projeleri Hazırlama Eğitimi

ka2_proje   EĞİTİM PROGRAMI HAKKINDA Hedef Kitlesi Eğitim; Avrupa Birliği fonları başta olmak üzere çeşitli fon kaynaklarına proje hazırlamak isteyen kişi ve gruplara yöneliktir.  Üniversite öğretim elemanları ve idari çalışanları, kamu veya özel kurum ve kuruluşlarda çalışan kişiler, STK üye ve gönüllüleri ile üniversite öğrencileri ve mezunları bu eğitimden yararlanabilirler. Eğitim Süresi Eğitime isteğe bağlı olarak 2 gün  (11-12 Ocak 2017) veya 2+1 toplam 3 gün katılmak mümkündür. Programa 2 gün katılanlar 16 saat, 3 gün katılanlar toplam 24 saat eğitim almış olurlar. Eğitimin ilk iki günü uygulamalı Proje Döngüsü Yönetimi eğitimine ayrılmıştır. İlk iki gün Avrupa Birliği ve Kalkınma Ajansları hibe programlarında kullanılan Proje Döngüsü Yönetimi metodolojisiyle nasıl proje hazırlanabileceğine ilişkin konular ele alınacaktır. Yalnızca Proje Döngüsü Yönetimi eğitimi almak isteyenler eğitim programının ilk iki gününe kaydolabilir ve katılabilirler. Eğitimin üçüncü gününde ise Avrupa Birliği Erasmus+ Programı kapsamında yer alan KA2 Stratejik Ortaklık projeleri ile ilgili bilgiler verilecek ve başvuru formu incelenecektir. Erasmus+ Programı KA2 Stratejik Ortaklık projeleri kapsamında okul eğitimi, yükseköğretim, yetişkin eğitimi, mesleki eğitim ve gençlik alanlarına yönelik üniversitelerle özel kuruluşlar ve STK’lar işbirliğinde projeler geliştirmek mümkündür. Eğitim ücreti: 800 TL+KDV (%8) –  3 günlük eğitim 650 TL+KDV(%8) – 2 günlük eğitim *Öğle yemeği, kahve arası ikramı fiyata dâhildir. Eğitim Yeri:  Yaşar Üniversitesi Selçuk Yaşar Kampüsü, Bornova YAŞAR ÜNİVERSİTESİ AB ARAŞTIRMA ve UYGULAMA MERKEZİ ve AVRUPA BİRLİĞİ PROJELERİ HAKKINDA Yaşar Üniversitesi AB Merkezi, personeli tarafından hazırlanıp yürütülen projelerin yanı sıra Yaşar Üniversitesinin koordinatör, ortak veya iştirakçi olarak dâhil olduğu tüm AB destekli projelerin idari - finansal süreçlerine ve proje uygulama faaliyetlerine destek sağlamaktadır. Bu kapsamda başta Çerçeve Programları ve Erasmus + olmak üzere çeşitli AB fonları altında devam eden AB projesi sayımız 22, tamamlanan proje sayımız ise 52’dir. Erasmus+ 2014 başvuru döneminde Türkiye’de kabul edilen yükseköğrenim alanında dokuz KA2 projesinden ikisi,  2015 başvuru döneminde Türkiye’de yükseköğrenim alanında kabul edilen 12 KA2 projesinden biri, aynı dönemde Türkiye’de Gençlik Alanında kabul edilen iki adet KA2 Stratejik Ortaklık projesinden biri üniversitemiz koordinatörlüğünde hazırlanmıştır.  Halihazırda 3 Jean Monnet Projesi devam etmektedir. Bu kapsamda, Yaşar Üniversitesi Türkiye’de en fazla KA2 projesi ve Jean Monnet Modülü yürütmekte olan üniversiteler arasına girmiştir. Projelerimiz hakkında detaylı bilgi için:  http://euc.yasar.edu.tr/projects/all-projects/                                                                                                                  PROGRAM 1.GÜN 
PROJE DÖNGÜSÜ YÖNETİMİ ve KA2 STRATEJİK ORTAKLIK PROJELERİ HAZIRLAMA EĞİTİMİ
   
09:00-09:30 Kayıt ve Tanışma
09:30-10:30 AB Mali Destek ve Hibe Programları
10:30-11:00 Hibe Teklif Çağrıları
11:00-11:30 ARA
11:30-12:00 Mantıksal Çerçeve Yaklaşımı
12:00-12:30 Örnek Teklif Çağrısı İnceleme
12:30-13:30 ÖĞLE YEMEĞİ
13:30-14:00 Proje Döngü Yönetiminin (PDY) Temel İlkeleri
14:00-14.30 Mevcut Durum Analizi ve Grup Çalışması
14.30-15:30 Sorun Analizi ve Grup Çalışması
15:30-16:00 ARA
16:00-16:45 Hedef Analizi, Hedef Ağacı Grup Çalışması
16:45-17:15 Strateji Analizi ve Grup Çalışması
17:15-17:30 Günün Değerlendirmesi, Soru-Cevap
  PROGRAM 2. GÜN
PROJE DÖNGÜSÜ YÖNETİMİ ve KA2 STRATEJİK ORTAKLIK PROJELERİ HAZIRLAMA EĞİTİMİ
   
09:30-10:30 Paydaşlar Analizi ve Grup Çalışması
10:30-11:00 Faaliyet ve Zaman Planlaması
11:00-11:30 ARA
11:30-12:00 Varsayımlar ve Risk Analizi
12:00-12:30 Performans Göstergeleri ve Doğrulama Kaynakları
12:30-13:30 ÖĞLE YEMEĞİ
13:30-14:00 Sürdürülebilirlik, İzleme ve Değerlendirme
14:00-14.30 Kaynak Planlaması
14.30-15:30 Bütçe Hazırlanması
15:30-16:00 ARA
16:00-16:45 Başvuruların Değerlendirilmesi ve Değerlendirme Kriterleri
16:45-17:15 Hibe Başvurularında Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar ve Sıkça Yapılan Hatalar
17:15-17:30 Günün Değerlendirmesi, Soru-Cevap
 PROGRAM 3. GÜN 
PROJE DÖNGÜSÜ YÖNETİMİ ve KA2 STRATEJİK ORTAKLIK PROJELERİ HAZIRLAMA EĞİTİMİ
   
09:30-10:30 Erasmus+ Programının Genel Yapısı
10:30-11:00 Erasmus+ Programı Ana Eylemler (KA1, KA2, KA3)
11:00-11:30 ARA
11:30-12:00 Erasmus+ Programı Ana Eylem 2: Yenilik ve İyi Uygulama Değişimi için İşbirliği (Stratejik Ortaklıklar)
12:00-12:30 KA2 Stratejik Ortaklık Türleri (Yükseköğretim; Mesleki Eğitim, Yetişkin Eğitimi, Okul Eğitimi ve Gençlik Alanları)
12:30-13:30 ÖĞLE YEMEĞİ
13:30-14:00 KA2 Stratejik Ortaklık Projeleri Başvuru Süreci
14:00-14.30 KA2 Stratejik Ortaklık Projeleri Başvuru Formunun İncelenmesi
14.30-15:30 KA2 Stratejik Ortaklık Projeleri Bütçe Kalemleri ve Bütçe Oluşturma
15:30-16:00 ARA
16:00-16:45 KA2 Stratejik Ortaklık Projelerinde Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar ve Sıkça Yapılan Hatalar
16:45-17:15 KA2 Stratejik Ortaklık Projeleri İyi Uygulama Örnekleri
17:15-17:30 Soru-cevap, Değerlendirme ve Kapanış
 EĞİTMENLER Yard. Doç. Dr. Gökay ÖZERİM Yaşar Üniversitesi AB Merkezi Müdürü Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi 
 • Doktora; Dokuz Eylül Üniversitesi, Avrupa Çalışmaları
 • Yüksek Lisans; Dokuz Eylül Üniversitesi, Avrupa Birliği
 • Lisans; Dokuz Eylül Üniversitesi, Uluslararası İlişkiler
Yurtdışı Tecrübesi:
 • University of California, Berkeley (ABD, 2014)
 • University of Oxford (İngiltere, 2011)
 AB hibe destekli proje yönetim tecrübesi: 10 yıl   Burcu KİPER AB Merkezi, Uzman
 • Yüksek Lisans, Erasmus Mundus EUROCULTURE Programme, Uppsala University / University of Deusto
 • Lisans, Ege Üniversitesi, Amerikan Kültürü ve Edebiyatı
Yurtdışı Tecrübesi:
 • Kalmar Belediyesi, Avrupa Gönüllü Hizmeti Projesi (İsveç, 2008-2009)
 • Uppsala Üniversitesi (İsveç, 2010-2011)
 • Deusto Üniversitesi, Bilbao (İspanya, 2011)
 • Avrupa Konseyi, Strasbourg, (Fransa, 2011)
AB hibe destekli proje yönetim tecrübesi: 5 yıl, bağımsız değerlendirici   Güldan KALEM AB Merkezi, Uzman
 • Doktora; Dokuz Eylül Üniversitesi, Avrupa Çalışmaları (devam ediyor)
 • Yüksek Lisans; Dokuz Eylül Üniversitesi, Eğitim Yönetimi
 • Lisans; Dokuz Eylül Üniversitesi, Eğitim Yönetimi
Yurtdışı Tecrübesi:
 • University of Surrey (UK, 2010) Visiting Researcher, Jean Monnet Scholar
 • Washington, DC (USA, 2002-2005), Educational Attache
 • London (UK, 2001), Teacher
AB hibe destekli proje yönetim tecrübesi: 10 yıl   KAYIT VE BAŞVURULAR İÇİN: YÜSEM Ofisi Tel: (0 232) 570 75  00 - 04 - 05 yusem@yasar.edu.tr Ofis: Yeni Bina, 4. Kat, 437 C

Comments are closed.