Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Eğitimi Sertifika Programı

Program Amacı: Hukuk fakültesi mezunlarından beş yıllık mesleki kıdem almış olanlar, arabuluculuk faaliyetinin yürütülmesi ile ilgili temel bilgileri, iletişim becerileri, müzakere ve uyuşmazlık çözüm yöntemleri, psikoloji ile diğer teorik bilgileri içeren ve arabuluculuğun yapılabilmesi için gerekli olan beceri ve bilgilerin kazanılmasını amaçlayan eğitimdir.

Program Tanımı: Arabuluculuk, anlaşmazlık içinde bulunan tarafları konuşmak ve müzakerelerde bulunmak amacıyla bir araya getirip birbirlerini anlamak suretiyle kendi çözümlerini kendilerinin üretmesini sağlamak için aralarındaki iletişimi kolaylaştıran uzmanlık eğitimi almış bağımsız, tarafsız ve objektif bir konumda bulunan üçüncü kişinin katkı veya katılımıyla yürütülen ve gönüllülük esasıyla yani ihtiyari olarak işlerlik kazanan bir uyuşmazlık çözme yöntemidir.

Arabuluculuk yönteminin amacı, kamu düzenini ilgilendirmeyen anlaşmazlıkların, adli soruna dönüşmeden çözümüne yöneliktir. Bu yöntem, devletin yargı yetkisi dışında uyuşmazlıkların çözümü konusunda yeni bir imkân sunmak olarak değerlendirilir.

Uyuşmazlığı yaratan tarafların çözüm sürecine dâhil olması ve yine kendi kendilerine menfaatlerini dengeleyerek çözümü temin etmeleri, kendilerini tatmin eden şekilde sonlandırmaları söz konusudur. Uluslararası unsurlu anlaşmazlıklarda dahi bu yönteme başvurulması mümkündür.

Program Hedef Kitlesi: Hukuk fakültesi mezunu olup, beş yıllık mesleki kıdemi olup, arabuluculuk faaliyetinin yürütülmesi ile ilgili temel bilgileri, iletişim becerilerini, müzakere ve uyuşmazlık çözüm yöntemlerini, psikoloji, iletişim ve diğer alanlardaki teorik bilgileri, edinmek ve arabuluculuğun yapılabilmesi için gerekli olan becerinin kendilerine kazandırılmasını amaçlayanlardır.

Program İçeriği ve Süresi: Bu program toplam 58 saatten oluşmaktadır. Arabuluculuk faaliyetinin yürütülmesi ile ilgili temel bilgiler ve arabuluculuk etiği, iletişim becerilerinin kazandırılması, müzakere ve uyuşmazlık çözüm yöntemlerini tanıma ve kullanabilme, psikoloji ile bazı teorik bilgilerin yanında diğer konulardaki teorik bilgileri de içerir. Arabuluculuğun yapılabilmesi için gerekli olan becerinin kazandırılması amaçlı uygulama eğitimini de içerir.

Program Kontenjanı: Bu programın kontenjanı, en az 9, en çok 25 kişi olarak belirlenmiştir.

Program Ücreti: 1.250 TL+KDV (%8)

Eğitim Yeri: Eğitimler, Yaşar Üniversitesi Selçuk Yaşar Kampüsü, Bornova adresinde verilecektir.

Eğitmen Kadro

 1. Prof. Dr. Meral Sungurtekin Özkan
 2. Prof. Dr. İge Pırnar
 3. Prof. Dr. Emre Özgen
 4. Doç. Dr. Ferah Onat
 5. Doç. Dr. Özlem Alikılıç
 6. Yrd. Doç. Dr. Bilgehan Yeşilova
 7. Yrd. Doç. Dr. Ayda Sabuncuoğlu
 8. Yrd. Doç. Dr. Bahriye Ilgın Başaran
 9. Yrd. Doç. Dr. Berrin Özyurt
 10. Yrd. Doç. Dr. Evrim Güleryüz
 11. Yrd. Doç. Dr. Elif Durgel Jagtap
 12. Ela Burcu Uçel (YÜSEM Eğitmeni)
 13. Arb. Av. Ayşe Dağcı
 14. Arb. Av. İrfan Medet Akpınar

Comments are closed.