Design Thinking (Tasarım Odaklı Düşünme) Sertifika Programı
Design Thinking (Tasarım Odaklı Düşünme) nedir? Tasarım odaklı düşünme olarak tanımlanan metodoloji herhangi bir işi veya mesleği alışılmadık ve sıra dışı sonuçlara götürecek, ispatlanmış ve tekrarlanabilir bir problem çözme protokolüdür. Birçok alana adapte edilebilir bir yapıdadır. Bu sebeple, yeni bir iş fikri geliştirmeden, kişisel gelişime, marka ve tasarım stratejisinin oluşturulmasına, Ar-Ge ve yenileşimci (inovatif) faliyetlerde, her türlü eğitimin içerisinde birçok alanda kullanımı mümkündür. Yenileşimci bir çatının temel yapısı olan yaklaşım biçimidir. Hedef Kitlesi Farklı bir bakış açısı edinmek ve tasarım odaklı düşünce yaklaşımını deneyimlemek isteyen, kendi yaratıcı yeteneklerine güvenen, bunu geliştirmek ve formülize etmek, fikirlerini hayata geçirmek isteyen, tasarımcılar ile ortak bir dil oluşturarak, iletişim kurmayı amaçlayan erişkinlere açık bir programdır. Kontenjan Programın kontenjanı en az 10, en çok 12 kişiden oluşmaktadır. Programın İçeriği Sertifika programı 3 modülden oluşmuştur,
 1. Modül: Empati
 2. Modül: Yaratıcı Düşünce
 3. Modül: Prototip
1.      Modül: Empati  
Problem Tanımı Çalıştay Kurgusu
Çalıştay Uygulaması
Çalıştay Çıktılarının Değerlendirilmesi
Çalıştay Sunumları
2.      Modül: Yaratıcı Düşünce  
Tasarım Düşüncesinde Fikir Geliştirme ve Yenilikçilik
Fikir Geliştirme – Yaratıcı Düşünce
Çalıştay Kurgusu
Çalıştay Uygulaması
Çalıştay Çıktılarının Değerlendirilmesi
Çalıştay Sunumları
3.      Modül: Prototip  
Tasarım Düşüncesinde Prototipleme ve Test Etme
Prototipleme
Test Etme
Çalıştay Çıktılarının Değerlendirilmesi
Fikrin Sunumu
      Final
Her modül için katılımcılara Katılım Belgesi, 3 modülü tamamlayanlara Sertifika verilir. Bu sertifikayı alan katılımcılar aşağıdaki alanlarda bilgi, beceri veya yetkinlik kazanırlar:
 1. İnterdisipliner bir alan olarak tasarım konusunda bilinçlenirler
 2. Tasarımın anlamını daha geniş bir çerçeveden anlarlar
 3. Tasarım Odaklı Düşünme konusunda bilgi sahibi olurlar
 4. Tasarım Odaklı Düşünme konusunda deneyim sahibi olurlar
Tasarım nedir? Tasarımın Genişletilmiş Anlamları, Tasarım Süreçleri, Farklı Disiplinlerde Tasarımın Kullanılması, Tasarım Düşünce Süreçleri, Anlama, Gözlem, Eskiz, Test, Prototip, Disiplinler arası bir Çalışma olarak Tasarım, Tasarım Odaklı Düşünme Çalıştayları, Tasarım Odaklı Düşünme Etkinlikleri Sonuçları, Gelecek Perspektifleri konularında bilgi sahibi olurlar.
 1. Modül İçeriği: Tasarım Odaklı Düşünme konusunda genel bilgilendirme ve prensiplerin anlatımı, Empati kurma, problem tanımına yönelik metodolojinin anlatımı ve uygulaması gerçekleştirilir.
 1. Modül İçeriği: Yaratıcı düşünce yöntemleri ile yaratıcı problem çözümlerinin ve fikirlerin geliştirilmesine yönelik metodolojinin anlatımı ve uygulaması gerçekleştirilir.
 1. Modül İçeriği: Geliştirilen fikirlerin prototipleme ve test etmeye yönelik metodolojinin anlatımı ve uygulaması gerçekleştirilir.
Program Çıktıları
 1. Problemi tanımlayabilme, formüle edebilme ve çözebilme
 2. Fikir geliştirme, geliştirdiği fikri uygulayabilme ve veri analizi yaparak verileri yorumlayabilme
 3. Var olan bir sistemi, süreci sorgulayabilme, problem tanımları yapabilme
 4. İstenen gereksinimleri karşılayacak biçimde bir sistemi, bileşeni veya süreci baştan veya yeniden yorumlayabilme
 5. Sanat, fen ve mühendislik bilgilerini uygulayabilme
 6. Tasarım çözümlerinin, küresel ve toplumsal boyutlarda etkilerini tanımlayabilme ve değerlendirebilme
 7. Hayat boyu öğrenmenin önemi ve gereklerini hayata geçirebilme ve alanla ilgili gelişmeleri takip ederek bilgiyi güncel tutabilme
 8. Etkin iletişim kurabilme ve etkin biçimde takım çalışması yapabilme
Program Gün ve Saatleri Program, 20 Eylül - 21 Aralık 2017 tarihlerini kapsamaktadır.  Program Süresi Programın süresi toplam 72 saatten oluşmaktadır.
 1. Modül: Empati 24 Saat
 2. Modül: Yaratıcı Düşünce 24 Saat
 3. Modül: Prototip 24 Saat
Program Ücreti Bu programa ait 3 modülün toplam ücreti 3.000 TL + KDV (%8)’ dir. Eğitim Yeri:  Yaşar Üniversitesi Selçuk Yaşar Kampüsü, Bornova Eğitmen: Can Güvenir (Yaşar Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi Öğretim Görevlisi) Bilgilendirme ve Kayıt için: YÜSEM Müdürlüğü yusem@yasar.edu.tr Tel: (0 232) 570 75  00 - 05 Ofis: Yeni Bina, 4. Kat, 437 C

Comments are closed.