Mekatronik Uzmanlık Programı
MUP_2.0_web1 Mekatronik Uzmanlık Programı Ders Planı:MUP Ders Planı - İzmir_2 Mekatronik Uzmanlık Programı, endüstrinin beklentileri dikkate alınarak tasarlanmıştır. Bu program katılımcılara gerekli olan teorik ve pratik bilgileri kazandırarak onların profesyonel yaşamda ihtiyaç duydukları bilgi, beceri ve yetkinliği sağlamaktadır. Firmaların gerçekte kullandığı ürün ve sistemlerle birebir aynı olarak tasarlanmış eğitim setleri üzerinde verilen eğitimler, genel katılıma açık veya firmaya özel olarak verilebilmektedir. Eğitim sonunda katılımcılara Yaşar Üniversitesi ve Festo imzalı Uzmanlık Sertifikası verilmektedir. Kimler Katılabilir? Mekatronik, endüstrinin ürün ve süreçlerinin tasarım ve imalatında makine, elektrik-elektronik ve bilgisayar mühendisliğinin gelişmiş bir sinerji içinde entegrasyonudur. Bu program makine tasarımı ve fabrikalarda imalat bölümlerinde çalışan mühendislere ve yöneticilere yöneliktir. Program, mekatronik konusunda katılımcıları uzmanlık seviyesine çıkarmayı hedefler. Bu program ayrıca farklı meslek dallarında olup otomasyon sistemlerine ilgi duyanlara mekatronik konularında ileri düzeyde bilgi ve beceri kazandıracaktır. Hedef Kitle: Programa her alandaki lisans ve önlisans mezunları katılabilir. Eğitimin Ücreti: Kişi başı 2.750 €+KDV (%18) Eğitim Süresi:  40 gün, toplam 400 saat

Comments are closed.